ტყიბულში მომხდარი აფეთქების დეტალების დამდგენ კომისიის მუშაობაში პროფკავშირიც ჩაერთვება