სს "ქსნის მინის" ქარხნის მუშებმა გაფიცვა წარმატებით დაასრულეს