სს "მინას" ადმინისტრაცია არ ასრულებს მედიაციის ფარგლებში გამართული შეხვედრის ოქმში გაწერილ ვალდებულებებს