სოჭის ოლიმპიადის მშენებლობებზე 25 ადამიანი გარდაიცვალა