სოციალური პასუხისმგებლობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის