სოფლად დასაქმებულთათვის სპეციალური ტრეინინგი ტარდება