"სოლიდარობა მუშებს"  აქცია დათხოვნილი "აზოტელების" მხარდასაჭერად