საჯარო სამსახურში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესები განიხილეს