საჯარო მოხელეთა პროფკავშირი ხელისუფლებას ხარჯების შემცირების ალტერნატიულ გეგმას სთავაზობს