საჯარო ბიბლიოთეკაში ახალი შრომის კოდექსის პრეზენტაცია გაიმართა