"სახელმწიფო სტრუქტურებში ოპტიმიზაციის პროცესი ქვედა რგოლის თანამშრომლებს ეხებათ"