"სახელმწიფო თანამონაწილეა საწარმოებში მომხდარ ნეგატიურ და უარყოფით მოვლენებში" - ილია ლეჟავა