სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პროფკავშირის წევრების საკონსტიტუციო სარჩელი მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა უფლებების დაცვისათვის