საშუალო ხელფასი სახელმწიფო მოხელეთა ხარჯზე იზრდება