საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში 2012 წელს უმუშევრობის დონე შემცირდა