საქართველოში ყველაზე მდიდრის ფულადი შემოსავალი, ყველაზე ღარიბის შემოსავალთან შედარებით, 65-70-ჯერ მაღალია