საქართველოში საარსებო მინიმუმის განსაზღვრა საკამათო თემად რჩება