“საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი“ მსოფლიოს ტრანსპორტის პროფკავშირებში ინტეგრაციის გზაზე დადგა