საქართველოს პროფკავშირებს სასწავლო ცენტრის შექმნა სურს