საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება სამძიმრის წერილებს მთელი მსოფლიოდან იღებს