საქართველოს პროფკავშირებისათვის დასაქმებულ ქალთა უფლებების დაცვა პრიორიტეტულია!