საქართველოს მშენებლობის პროფკავშირი BWI–ს წევრი გახდა