სასწრაფოს მძღოლებმა დამსაქმებელს პრობლემის მოსაგვარებლად 21 დღიანი ვადა მისცეს