ენერგომატარებლების სფეროში დასაქმებულები ერთიანდებიან