სამუშაოს მაძიებელთა პროექტში მონაწილე კომპანიებში 1 ადამიანი დასაქმდა