სამსახურში აღდგენილი ორი მოქალაქე – პროფკავშირის გორის ოფისის მორიგი წარმატება!