სამსახურიდან გათავისუფლებული ორსულისთვის ახმეტის გამგეობას განაცდურის გადახდა მოუწევს