სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პრემიერ მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს