სამთო მრეწველობაში - რთული სფერო, დიდი პრობლემებით