საკონსტიტუციო სასამართლომ პროფკავშირელების სარჩელის არსებითი განხილვა დაიწყო