სავაჭრო პალატას ორსული ქალის გათავისუფლებისთვის ფინანსური სანქცია დაეკისრა