საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის საბჭოს სხდომა ხვალ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში გაგრძელდება