"რუსთავის ფოლადის" თანამშრომლები პროტესტს წყვეტენ. ქარხნის ადმინისტრაციასთან შეთანხმება შედგა!