„რუსთავის აზოტთან“ სამსახურიდან გათავისუფლებული მუშების აქცია გრძელდება