რკინიგზის დეპარტამენტთან აქცია მუშების სასიკეთოდ დასრულდა