რკინიგზაზე გაფიცვა დასრულდა. რა შედეგებს მიაღწია რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა