რატომ იფიცება მუშა? მაგალითი პროფკავშირული გამოცდილების ისტორიიდან