პროფკავშირული სოლიდარობა დამწვარი ბაზრობის მოვაჭრეებს