პროფკავშირსა და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის მოლაპარაკებები გრძელდება