პროფკავშირსა და "რამტრანს გრუპს" შორის კოლექტიური ხელშეკრულება დაიდო