პროფკავშირმა "საქართველოს ფოსტას" კიდე ერთი სასამართლო პროცესი მოუგო!