პროფკავშირმა დევნილებს შენობები მუდმივ საკუთრებაში გადასცა