პროფკავშირმა და ადმინისტრაციამ, რკინიგზაში არსებული პრობლემები განიხილეს