პროფკავშირის ქალთა კომიტეტის პირველი შეკრება მიმდინარე წელს