პროფკავშირის ქალთა კომიტეტის შეხვედრა პედაგოგებთან