პროფკავშირი საწარმოებში მუშების დაღუპვის გამო შეშფოთებულია