პროფკავშირის მოთხოვნით, ელმავლებში კონდიციონერების დამოტაჟება დაიწყეს