პროფკავშირების გაერთიანებამ საზოგადოებას პროფკავშირების რუსთავისა და გორის ოფისების მუშაობის ორწლიანი შედეგები გააცნო