პროფკავშირის ახალგაზრდული ფრთა დასაქმებულთა უფლებებისათვის ბრძოლის ავანგარდშია!