პროფკავშირებში იმედი აქვთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება წინას არ მიბაძავს და საჯარო სექტორში დასაქმებულებს სამსახურიდან არ გაათავისუფლებს